המלצות

עמוד:13

. 8 יש לחייב את נשיאות הכנסת לבדוק את תוכן דברי ההסבר בטרם תאשר להניח את ההצעה על שולחן הכנסת ולדחות הצעות שאינן עומדות באמות המידה שייקבעו . . 9 יושבי ראש הוועדות יחויבו לקיים דיון מעקב קבוע פעם אחת בכל מושב בנושא התקנת תקנות לחוקים שעברו בוועדתם ושאר פעולות היישום הנדרשות למימוש חוקים . אחת למושב תפיק הוועדה דוח שיציג את כל החוקים שהוועדה קידמה וטרם הותקנו להם תקנות , או טרם החל מימושם בפועל . . 10 כל הצעות החוק יוחתמו אלקטרונית , כדי למנוע מצב של החתמה אקראית של חברי כנסת במסדרונות או במזנון . . 11 יש להעדיף דיון בהצעות חוק ממשלתיות בוועדות באחד מימי הדיונים בשבוע . . 12 יש לקדם את אישור חוק יסוד : החקיקה . כיום ישראל היא מהדמוקרטיות היחידות שלא הסדירו בחקיקת יסוד ) ודאי שלא בחוקה ( את סמכויות החקיקה של בית הנבחרים שלה .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר