אפיון הכשלים

עמוד:10

דברי הסבר להצעות חוק פרטיות הצעות חוק ממשלתיות ופרטיות מלוות בדברי הסבר לחוק . תכליתם של דברי ההסבר היא להציג את המטרות של החוק המוצע ואת העקרונות שהנחו את המציעים בניסוחו . צירופם של דברי הסבר להצעת חוק הוא נוהג מחייב ורואים אותם כחלק בלתי נפרד מהצעת החוק . דברי ההסבר מצורפים לכל הצעת חוק פרטית המונחת על שולחן הכנסת לדיון מוקדם . דברי ההסבר להצעת חוק פרטית ינוסחו בידי חברי הכנסת , לרוב בעזרתה של הלשכה המשפטית של הכנסת ולעתים בעזרתם של גורמים נוספים . ברוב המדינות קיימות הוראות מפורשות הנוגעות לדברי הסבר להצעות חוק . בצ ' כיה מדובר בהוראה חוקתית ; בפינלנד מדובר בחוק ההוראות לניסוח הצעות חוק ; באוסטרליה מדובר בהנחיות מפורטות המרוכזות במדריך החקיקה האוסטרלי ובדנמרק , בהנחיות המרוכזות במדריך מיוחד שהוציא שר המשפטים ; בסלובקיה ובסלובניה נכללות הוראות אלה בתקנוני הפרלמנטים . בישראל , באוסטריה , באירלנד ובנורווגיה מדובר בנוהג מחייב . ככלל ניתן לומר , כי ברוב המדינות חייבים דברי הנחת אלפי הצעות חוק פרטיות על שולחן הכנסת כרוכה בחסרונות רבים הבאים לידי ביטוי הן בזירה הפרלמנטרית , הן מחוצה לה : זילות בערכן של הצעות החוק הפרטיות . פגיעה באיכות החקיקה וביישומה משום שתשומת הלב של חברי הכנסת מוקדשת במקרים רבים לכמות החקיקה ולאו דווקא לאיכותה . בזבוז משאבי כוח האדם המקצועי בכנסת ובממשלה . הצפת ועדות הכנסת בהצעות חוק פרטיות והגברת העומס עליהן . חוסר יכולת של ועדת השרים לענייני חקיקה לדון עניינית בהצעות חוק רבות כל כך בגלל הזמן הקצר המוקצב לדיון . תגובה מתוחה של המערכת הכלכלית למבול הצעות החוק הפרטיות הנוגעות אליה והמכבידות את הרגולציה עליה .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר