אפיון הכשלים

עמוד:7

אפיון הכשלים הזכות ליזום הצעות חוק שמורה לחברי הכנסת מראשית הקמתה . חבר הכנסת אחראי אישית על הגשת הצעת החוק שיזם והוא רשאי להיעזר בכל גורם מקצועי או משפטי שיבחר . חברי הכנסת יכולים להגיש הצעת חוק גם במשותף ) החל משניים ועד עשרות חברים ( . הצעת חוק פרטית עוברת הליך שונה מהצעת חוק ביוזמת הממשלה או ועדה : היא חייבת לקבל אישור הנחה מיו " ר הכנסת והנשיאות . היא חייבת לעבור דיון מוקדם ) " קריאה טרומית " ( שמטרתו לבחון אם ההצעה עשויה לזכות ברוב קולות , שיאפשר לה להיכנס למערך דיוני החקיקה בכנסת , המקביל להצעת חוק ממשלתית . בטרם קיומו של הדיון המוקדם חייבת הצעת החוק בתקופת המתנה מינימלית . בראשית השבוע שבו מתקיים הדיון המוקדם בהצעות החוק הפרטיות , מתכנסת ועדת השרים לענייני חקיקה ומגבשת את עמדת הממשלה להצעות החוק . תקנון הכנסת קובע כי ועדת הכנסת היא שתקבע את מכסת הצעות החוק הפרטיות שכל סיעה רשאית להגיש בהתאם לגודלה מדי שבוע . אלא שלמכסה זו מתווספים חריגים שונים ) למשל אם נקבע דיון מוקדם בהצעת חוק פרטית , ניתן להביא לדיון המוקדם באותו המועד הצעות חוק פרטיות זהות או דומות , אף אם יש בכך חריגה מהמכסה השבועית ( , ומספר הצעות החוק הפרטיות , המובאת מדי שבוע לדיון בכנסת ולדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה , גדולה למדי . חלק ראשון חקיקה פרטית

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר