מבוא

עמוד:יד

הליברליזם המודרני , לדברי ש ראוס , הוא " הדוק רינה הפולי ית , הרואה את זכויות האדם , להבדיל מחובותיו , כעובדה הפולי ית הבסיסית , והמזהה את תפקיד המדינה עם ההגנה או השמירה על הזכויות הללו ... " ( הזכות ה בעית וההיס וריה – הובס , עמ ' . ( 140 על פי זה , תפקידה של המדינה אינו ליצור או ל פח חיים נעלים ( , ( virtuous כמו שהיו לה בתפיסה הקלסית , אלא להב יח את הזכות ה בעית של כל אחד ואחד . היחיד כשהוא לעצמו הוא התא הבסיסי שממנו מתחיל הניתוח של המצב האנושי . החברה היא אוסף של יחידים , ותפקיד המדינה הוא להגן על הזכויות הבסיסיות של היחידים מפני הקולק יב . הערך העליון בליברליזם הוא החירות , שכן , כמו ש ען רוסו , לא השכל יוצר את ההבדל המכריע בין בני האדם לחיות , אלא היות האדם בעל רצון חופשי . החירות קודמת אפוא לכל שאר הערכים או המידות . תוצאה רדיקלית של תפיסה זו , אומר ש ראוס , היא שהאדם החילוני המודרני אינו מכיר בשום דבר נעלה ממנו עצמו . במקום כל המעלות המסורתיות הוא מכיר רק מעלה אחת – , sincerity כנות , או אותנ יות . הכנות קשורה כמובן עם העלאת הערך של הפר בליברליזם ושל שוויון בין כל הפר ים ; זכותו של כל יחיד להיות שונה , ובד בבד להיות שווה לכל האחרים . אבל כנות אינה מספיקה משום שבסופו של דבר היא נעשית לשם נרדף להיעדר בושה ( shamelessness ) ולאנרכיזם הרסני ( עמ ' . ( 177 הליברליזם הצליח להשיג את מ רותיו : חירות פולי ית , סובלנות , צדק חברתי , ממשל מוגבל על ידי חוקים והליכים ראויים מבחינת החוק . אבל המחיר שהוא משלם על כך הוא כבד . את הגורמים המפלגים בחברה ( בראש ובראשונה הדת ) הוא מסלק על ידי עמדה ני רלית של השל ון . את השלום החברתי הוא משיג באמצעות ויתור על הרעיון שלחברה כחברה יש וב משותף כלשהו שהוא מעבר ל וב של היחידים שבתוכה . שאלת " הנכון ה בעי " לאדם , שהעסיקה את הפילוסופיה הפולי ית מראשיתה , נזנחה לחלו ין . המדינה הליברלית אמורה להיות ני רלית לגמרי בשאלת החיים ה ובים . הכרעות פולי יות צריכות להיות בלתי תלויות ככל האפשר בהשקפה מסוימת על החיים ה ובים או במה שמעניק ערך לחיים . בליברליזם המודרני אין מקום ל וב המשותף . " על פי המדע הפולי י הישן , בהכרח יש וב משותף , ובצורתו המלאה הוא החברה ה ובה וכל מה שנדרש לקיומה של החברה ה ובה . ההתכחשות העקבית ל וב המשותף ( common good ) היא בלתי אפשרית כמו כל בי וי עקבי אחר של נתק מן השכל הישר ( . " ( common sense אלה המכחישים את הרעיון של וב משותף נאלצים במוקדם או במאוחר להשתמש במושגים , כמו " החברה הפתוחה " , שבאמצעותם הם מגדירים את החברה ה ובה . כלומר " המדע הפולי י החדש מחזיר בגנבה את ה וב המשותף דרך ' כללי משחק ' שכל הקבוצות היריבות אמורות לציית להם , ב ענה שכללים אלה , שנראים הוגנים ונבונים בעיני כל קבוצה , יכולים להתקבל על דעת כולן" 7 ז ' אן ז ' אק רוסו , " על המקור והיסודות לאי השוויון בין בני האדם " , מאמרים ( תרגם עידו בסוק ) , ירושלים תשנ " , עמ ' . 133 8 השוו המבוא לספר " הזכות ה בעית וההיס וריה " .

מוסד ביאליק

מכון ליאו בק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר