הליברליזם ומשבר ההגות היהודית המודרנית

עמוד:ד

Liberalism and the Crisis of Modern Jewish Thought Leo Strauss Editing , Introduction and Notes by Ehud Luz Translated by Yaniv Farkash עריכת הלשון : חגית נוה Supported by the German Federal Ministry of the Interior מסת״ב ISBN 978 – 965 – 536 – 050 – 9 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים ולמכון ליאו בק ירושלים , תשע״ב סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים לוחות והדפסה : אופסט שלמה נתן , ירושלים Copyright of the Hebrew Edition by the Bialik Institute , Jerusalem and the Leo Baeck Institute Jerusalem , 2012 www . bialik - publishing . co . il www . leobaeck . org Printed in Israel

מוסד ביאליק

מכון ליאו בק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר