לחיים טובים חיים של שגשוג לאור חז"ל וחכמי העולם

עמוד:2

Nili Soffer A Good Life A Life of Prosperity through the Writing of Chazal and World Wisdom נילי סופר לחיים טובים עורך אחראי : דב איכנולד עורך תחום יהדות : עמיחי ברהולץ עריכה : גליה היפש עריכת לשון : מתת עשת עיצוב הספר והעטיפה : נחמה שפילמן הפקה והבאה לדפוס : בתיה בודנר לפניות למחברת : soff ernili @ gmail . com המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . All Rights Reserved © 2015 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 , Tel - Aviv 6153401 , Israel כל הזכויות שמורות © 2015 למשכל – הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת " ד , 53494 תל - אביב -E mail : info @ ybook . co . il | 6153401 דאנאקוד | 362 - 4677 מסת " ב | ISBN 978 - 965 - 545 - 611 - 0 נדפס בישראל Printed in Israel 2015

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר