מבוא על פונדמנטליזם עכשווי

עמוד:14

מבנים מולדים או השפעות חברתיות , כלומר סוגי שיח שרירותיים והבניות שרירותיות ? אם אין דרך להוכיח שום דבר אז מדוע שנקבל משהו כאמיתי ? הספקנות היא מסקנה מתבקשת מאליה לאור כמה וכמה מתוצריו של העידן המודרני . גם שתי מלחמות העולם שנערכו במאה העשרים ופגעי הקומוניזם , שרצח מיליוני אנשים בשם האידיאולוגיה , הראו לנו לאן יכולים להגיע כאלה שבטוחים בדרכם , שלא מבינים את האחר , וכל זה הביא לנטישת המוכנות להאמין בערכים גדולים ומחייבים בכלל . אך על אף כל האמור לעיל , הספקנות כדרך חיים וכפילוסופיה אינה נותנת לנו מוצא נוח . מי יכול לחיות כשהוא מטיל ספק בכל ערך ובכל תובנה שנראים לו נכונים ?! לדיסוננס הזה יש שני תוצרים נפוצים : מחד גיסא הספקנות הפרגמטית ( שניתן לכנות אותה " יציב ולא אמת " ) ומאידך גיסא הפונדמנטליזם ( שניתן לכנות אותו " אמת ויציב " ) . מטרתו של הספר היא להציע אפשרות שלישית , שיש לנו נטייה להתעלם ממנה , שניתן לכנות אותה " אמת ולא יציב " . הקבוצה הראשונה מוצאת לדילמה הזאת פתרון פרגמטי , שלפיו מאומצת דרך של ספקנות מודחקת , כלומר חיים בכפל מישורים . חייו של האדם ממשיכים להתנהל כפי שהוא רגיל וכפי שנראה לו סביר , בדיוק כמו שעשו אנשים מאז ומעולם , תוך התעלמות מהבעייתיות , מהקשיים ומהיעדר הבסיס הפילוסופי , שהוא מודע להם היטב . הוא ממשיך להתנהל באופן מודרניסטי , כלומר כמי שיש לו אמונות והשקפות , אבל בו בזמן מודע לכך שכל אלו הן הבניות ואין לקחת אותן ברצינות רבה מדי . אין פלא שכל אחד מאיתנו כיום מכיר , באופן מודע או לא מודע , בכך שהאחר גם הוא לגיטימי , שהרי אין אמת אחת אמיתית ולשום עמדה או קנה מידה אין בסיס פילוסופי של ממש . המודעות הזאת לא בהכרח משנה את דרך חייו של האדם ואת הערכים שבשמם הוא פועל , אבל זה כן מרוקן אותם מהוודאות שהתלוותה אליהם והופך אותם לנרטיב סובייקטיבי שיש להשלים עמו ולקבל אותו . לכן כיניתי את העמדה הזאת " יציב ולא אמת " - היא נותנת לנו יציבות בחיים , גם ללא מושג האמת במובנו הקלסי . למעשה , הפשרה הפרגמטית הזאת הפכה בעצמה כמעט לערך עליון , ובעצם יחיד , בעולמנו . הסבלנות והסובלנות הן האמצעים למנוע אלימות והשתלטות . הם אמורים ליצור התחשבות של אנשים וקבוצות אלו באלו . אנשים רבים יאמרו משהו מעין זה : מה שאני עושה לא נעשה מפני שאני צודק , או כי זה נכון , שהרי אין דבר כזה צודק ונכון . אני עושה כך מפני שזה מה שאני ומי שאני וזהו . אני לא חייב לאף אחד דין וחשבון על ערכי ועל אמונותי ,

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר