תוכן

עמוד:8

חלק חמישי : סתיו בחלונות - אינטואיציה פרק 14 האלטרנטיבה הסינתטית 173 פרק 15 על הנסים ועל הנפלאות 189 פרק 16 הערכת אלטרנטיבות : הסתברות , סבירות ואינטואיציה 203 פרק 17 היחס לאידיאות : אפלטון ואריסטו 219 פרק 18 הפילוסופיה של האינטואיציה 225 פרק 19 בין רטוריקה לדמגוגיה : כשלים ופשרם 241 חלק שישי : המבנה של היסקים יומיומיים - לוגיקה סינתטית מבוא 259 פרק 20 קל וחומר והפירכות עליו 263 נספח מציאת המודל הפשוט ביותר עבור טבלה נתונה 280 פרק 21 בנייני אב ( אנלוגיה ואינדוקציה ) והפירכות עליהם 286 פרק 22 לוגיקה של צבירת מידע : אלגוריתם , יישום ומשמעות 301 פרק 23 לוגיקה וצבירת מידע : סיכום ביניים על סינתטיות , ספקנות ופונדמנטליזם 311 חלק שביעי : על פלורליזם , סובלנות ופתיחות מבוא 321 פרק 24 פלורליזם , ספקנות והמצב הפוסט - מודרני 323 פרק 25 על הסובלנות 336 פרק 26 אפקט הסוס הטרויאני : ביטוי מתמטי לכשל הפלורליסטי - פונדמנטליסטי 345 חלק שמיני : מבט סינתטי על האמונה וההלכה מבוא 359 פרק 27 אמונה וודאות 361 פרק 28 פלורליזם , סובלנות ופתיחות בהלכה 379

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר