פתח דבר

עמוד:9

פתח דבר בספר זה מכונס מבחר מאמרים , שכתבתי מאז תחילת דרכי במחקר המקרא . כינוסם באכסניה אחת נועד להציע לציבור הקוראים את אחת הדרכים לעיסוק בדברי תנ״ך – דרך המכירה בשילוב דיסציפלינות שונות במטרה להיטיב להבין את המקרא . ״ועת כנוס אבנים״ , אמר קהלת ( ג . ( 5 על דרך הדרש אפשר לראות באותן ״אבנים״ את אבני הדרך המציינות את נתיב התקדמותו של החוקר בעבודת מחקרו . בחייו המקצועיים של חוקר יש שלב שבו הוא מגיע לתחושה של ״עת כנוס אבנים״ , לאמור : באה העת לסכם את מפעל מחקריו לאורך זמן . אסופת מאמרים של חוקר יחיד יש בה כדי להצביע על כיווני דרך המחקר שלו . בעת הגשת ספר זה לקורא תקוותי היא , שתרומתי לנושאי המחקר הנדונים בו תשמש אבן דרך למחקרים נוספים . באסופת מאמרים זו כינסתי מאמרים שפורסמו בבמות שונות החל בשנות השבעים של המאה העשרים וכלה בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת . המאמרים מוינו למדורים שונים : מאמרים בספר ישעיה , מאמרים בשאר ספרי המקרא , היסטוריה והיסטוריוגרפיה . המאמרים באסופה זו מובאים בנוסח מעובד , מתוקן ומעודכן . נעשה מאמץ לעדכן את הספרות המדעית , שהקורא מופנה אליה בהערות השוליים של המאמרים . בנוסח המחודש הפניתי למקורות ולמחקרים שפורסמו בינתיים במהדורה חדשה או במהדורה מתורגמת . כך , למשל , הפניתי אל מאמריו של יהודה אליצור על פי אסופת מאמריו שפורסמה בתש״ס . בדומה לכך נהגתי גם בפירושים , במקורות מן המזרח הקדום וכדומה . במהדורה הנוכחית של מאמריי תוקנו שיבושים שנפלו פה ושם בפרסום המקורי , נערכה האחדה של הכתיב ושל דרכי ההפניה והציטוט , ונוספו מפתח מקורות ומפתח אישים , מקומות ועניינים . מאמרים מסוימים פורסמו בשעתם פעמיים : תחילה בנוסח עברי ואחר כך בנוסח לועזי או להפך . הנוסח הנוכחי מתחשב במהדורה החדשה יותר של המאמרים , אך יש שהמבנה שלהם הוא דווקא על פי המהדורה הראשונה ( ״העיוורים והפיסחים״ ) .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר