תוכן העניינים

עמוד:8

שתי קינות על ערים ביהודה – עיון ספרותי היסטורי במיכה א 202 16 – 10 תִּ ת ְ גֹּ ד ְ ד ִ י בת גדוד ( מיכה ד 220 ( 14 הריב עם תושבי יהודה בימי אחז ( מיכה ו 233 ( 8 – 1 בשורת עידוד מפי מיכה לעמו ( מיכה ז 245 ( 10 – 8 תפילה לשיקום ממלכת ישראל במיכה ז : 17 – 14 ניתוח ספרותי ורקע היסטורי 259 גמולו של ירא ה ' בתהלים קכח 272 היסטוריה והיסטוריוגרפיה אשקלון בימי המקרא 283 t š Mu ’ ra מאל עמארנה ומורשת המקראית 306 קיצורים ביבליוגרפיים 312 מקום פרסומם הראשון של המאמרים 379 מפתח מקורות 381 מפתח אישים , מקומות ועניינים 417

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר