תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים פתח דבר 9 עיונים בספר ישעיה הרקע ההיסטורי והמשמעות של ישעיה א 13 17 – 10 המבנה והמשמעות של ישעיה א 27 20 – 18 תיאור בוא האויב בישעיה ה 39 30 – 26 נבואת נחמה או נבואת פורענות ? ( ישעיה ז 54 ( 25 – 18 נבואת התראה למנהיגי יהודה ( ישעיה י 68 ( 32 – 28 משא פלשת ( ישעיה יד 87 ( 32 – 28 נבואת ישעיהו על רקע המרד של אשדוד בסרגון השני ודיכויו ( אינטרפרטציה היסטורית של טקסט נבואי – ישעיה כ ) 104 זמנה של מחלת חזקיהו וביקור המשלחת מבבל 123 האוריינטציה החברתית המשתקפת בתוכחות הנביאים ביהודה במחצית השנייה של המאה השמינית לפנה " ס 137 עיונים בשאר ספרי המקרא רדיפות שאול אחרי דוד בארץ יהודה ור ִ קען הגאוגרפי 145 מוטיב העיוורים והפיסחים בספר שמואל 166 המשא ומתן והברית בין ישראל לארם ( מל " א כ 181 ( 34 – 31

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר