בארצות המקרא מחקרים בנבואה, בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה נבואית

עמוד:4

חברי הוועדה האקדמית להוצאת ספרים : פרופ ' יוסי כץ – יו " ר , פרופ ' אריאל בנדור , פרופ ' חיים גזיאל , פרופ ' מיכאל לסקר , פרופ ' לייב מוסקוביץ , פרופ ' צבי מרק , פרופ ' יונתן פאקס , פרופ ' יוסף פליישמן , פרופ ' רוזלין קורן , פרופ ' משה רוסמן , פרופ ' דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : קרן ' בית שלום ' , קיוטו , יפן המכללה האקדמית אשקלון המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל , אלקנה -רחובות תלפיות , המכללה האקדמית לחינוך הקתדרה לתנ " ך ע " ש הרב נורוק , אוניברסיטת בר אילן על העטיפה הקדמית : ישעיה פרק א , מתוך מקראות גדולות " הכתר " , בעריכת פרופ ' מנחם כהן , המהדורה המקוונת , אוניברסיטת בר אילן על העטיפה האחורית : מימין : קטע מתבליט מקיר ארמון סרגון השני בדור שרוכין ( כיום ח ' ורסבאד , בעירק ) , מוזיאון הלובר , פריס , מח ' עתיקות המזרח , אגף רישלייה , קומת קרקע , חדר . 4 בתמונה נראית דמותו של סרגון השני מלך אשור ( 705 - 722 לפנה״ס ) עם אחד מנכבדי אשור . משמאל : קטע תבליט מארמון סנחריב בנינווה , המוזיאון הבריטי , לונדון . WA 124947 בתמונה נראים שלושה שבויים ( על פי לבושם , מוצאם מאזור שממערב לאשור ) , מנגנים בכינור , מוצעדים בשטח הררי , ומאחוריהם צועד חייל אשורי ( השווה תהלים קלז . ( 3 מסת " ב -978 965 - 226 - 381 - 0 © 2015 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל עריכת הלשון : שרה שריג סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ה דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר