בארצות המקרא מחקרים בנבואה, בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה נבואית