הקדמה למהדורה השלישית

עמוד:11

הקדמה למהדורה השלישית ארבע השנים מאז שיצאה המהדורה השנייה של יסודות מינהל החינוך היו שנים שבהן המשיכו שני שרי חינוך , גדעון סער ושי פירון בהעמקת רפורמת " אופק חדש " ובהשקת רפורמת " עוז לתמורה "” אשר שמו לה i כתכלית עיקרית לשנות את מבנה מערכת השעות בבית הספר היסודי והעל יסודי ולהטמיע למידה פרטנית כחלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה למידה המתקיימים בבית הספר . למותר לציין , כי ככל רפורמה , אף לרפורמותאלו השפעה על מנהיגותו החינוכית של מנהל בית הספר ועל התהליכים הארגוניים – פדגוגיים המתקיימים בבית הספר . זאת ועוד , למעלה משנה מאז כניסתו של שי פירון לתפקידו ומערכת החינוך רועשת גועשת לאור יוזמות חינוכיות רבות אותן מקדם השר , כלמידה משמעותית , מפעל קייטנות הקיץ , שינוי מבנה בחינות הבגרות , שינוי שיטת תקצוב בתי הספר , ועוד ועוד . גם ליוזמות אלה השפעות רבות על הנעשה בבית הספר ועל עבודתם של המנהלים והמורים . במהדורה השלישית של הספר יסודות מינהל החינוך מצאתי לנכון לחבר את הקורא הישראלי לשיח העכשווי בתחום המנהיגות והניהול החינוכי בארצות רבות מעבר לים , תוך עדכון הספר במחקרים מארבע השנים האחרונות . בין הנושאים שהורחבו במהדורה זו נמצאים מנהיגות לצדק חברתי , רגשות בהוראה ובניהול בית ספר , מנהיגות חינוכית , קונפליקטים בבבית הספר ועבודת צוות בבית הספר . שני הנושאים האחרונים זכו כל אחד לפרק בפני עצמו . ולסיום , תחום מינהל , מדיניות ומנהיגות החינוך בארץ זכה לעדנה בשנים האחרונות עם פתיחתן של למעלה מעשר תכניות חדשות לניהול וארגון מערכות חינוך במכללות להוראה . ממצאי מחקריהם של חוקרים ישראלים מהשנים האחרונות נוספו בשמחה ובגאווה למהדורה זו והם מחברים את הקורא הישראלי לקונטקסט המקומי . יזהר אופלטקה , תשע "ה

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר