תוכן העניינים

עמוד:7

גורמים המגבירים לחץ בעבודה 195 גורמים אישיים ; 195 גורמים ארגוניים ; 196 מקורות הלחץ בתפקיד המורה והמנהל 198 תוצאות נפוצות של לחץ מתמשך בתפקיד 199 דרכי התמודדות עם לחץ בעבודה 200 שחיקה בעבודת המורה והמנהל 204 גורמי שחיקה בעבודה 206 רשימת מקורות 208 שער שלישי : תהליכים מנהליים בבית הספר 213 פרק תשיעי : תפקיד המנהל - לבו של בית הספר 215 הרקע ההיסטורי לתפקיד ניהול בית הספר 215 משימות המנהל ותחומי אחריותו 218 מיומנויות ניהוליות והכשרת מנהלים 220 ניהול חינוכי הלכה למעשה 223 שינויים בתפקיד המנהל החל משנות התשעים 226 רשימת מקורות 229 פרק עשירי : מנהיגות חינוכית 233 חקר המנהיגות החינוכית 233 מה בין ניהול למנהיגות ? 235 מודלים קלאסיים של מנהיגות 236 גישת התכונות ; 236 גישת המצב ; 238 הגישה ההתנהגותית למנהיגות ; 238 גישת ההתניות למנהיגות ; 240 מנהיגות מעצבת 244 מודלים של מנהיגות חינוכית 244 מנהיגות פדגוגית ; 246 מנהיגות מוסרית לצדק חברתי ; 248 מנהיגות משתפת ; 252 מנהיגות מבוזרת 255 מאפייני המנהיגים הבולטים במערכת החינוך 258 מנהיגות נשית 261 מנהיגות במדינות מתפתחות 263 רשימת מקורות 265 פרק אחד – עשר : קבלת החלטות בארגוני חינוך 275 מודלים רציונליים של קבלת החלטות 277 מגבלות הגישה הרציונלית 279 מודל ההחלטה משביעת הרצון ; 281 המודל התוספתי ; 282 מודל " פח האשפה ” 283 קבלת החלטות משותפת 284 טכניקות לשיפור קבלת ההחלטות 288 סיעור מוחין ; 288 גישת מחזור האיכות ; 288 שיטת דלפי ; 289 קבוצה נומינלית ; 289 קבלת החלטות חכמה ומהירה 290 רשימת מקורות 291 פרק שנים – עשר : תכנון חינוכי ואסטרטגי 295 תכנון חינוכי ברמת המדינה והמחוז 296 תכנון אסטרטגי בבית הספר 298 מודל מרשמי לתכנון אסטרטגי בבית הספר ; 300 דרכי יישומו של התכנון האסטרטגי בבתי הספר 303 רשימת מקורות 306

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר