פתח דבר

עמוד:10

לחינוך ותרבות בגולה של ההסתדרות הציונית , וכן משיחותי עם פעילים ארורים כמערכות החינוך בארגנטינה ובהם המהנדס מאוריסיו זבלינסקי , למדתי רבות . הנני מודה אפוא לכולם על תרומתם , מכלי לחייב איש מהם באחריות לדברים כפי שהם מוצעים להלן . לבני , שהיו מבלי לדעת זאת הסיבה המיידית לאותה תוויה ראשונה , ולרעייתי אסתר , שליוותה את מחקרי למלוא אורכו , אבי חב את ההשראה והעידוד המתמידים לעשות כעבודה . המחקר רואה אור הודות להחלטתה של הנהלת המרכז על שם יהושע מנדלמלטון לחינוך יהודי בתפוצות של האוניברסיטה העברית להשתתף בפרסומו , ואני מקווה שתהיה בו תרומה להכשרת תלמידי המרכז המתעתדים לשרת את החינוך היהודי בגולה , מר רפאל יוליום שקד על התקנת הספר לדפוס , ועובדיו המסורים שלמרכז זלמן שזר , ובראשם מר יצחק כהן , מרכז הפרסומים , ומנהל המרכז , מר צבי יקותיאל , סרחו במסירות על הרצאתו לאור . יעמדו כולם על הברכה . חיים אבני ירושלים , מבחם אב תשמ "ה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר