פתח דבר

עמוד:9

פתח דבר כיצד נולד הספרי היה זה כאחד מימי חודש יוני בבואנוס איירס , בכיכר גדולה , במרכזן של שכונות מגורים מכובדות , הצטופפו טורים טורים של ילדים , תלמידי כל בתי הסםר הממלכתיים והפרטיים שבסביבה , ובתוכם בם בנינו , תלמידי הכיתות הראשונות של בית ספר יומי יהודי . היה זה חג הדגל הלאומי , ובקצה הרחבה , נוכח התורן הרם שמעליו התנוסס הנס , מעל כימה שהותקנה , נישאו דברים . ואז , לפתע , נתחוור לנו שהטכס , שאליו הוקהלו ילדינו , מוריהם והוריהם לכבוד התג הארגנטינאי הלאומי , היה בעיקרו טכס קתולי דתי " . שנים רכות לאחר מכן , כשיחות עם מורים ישראליים , מועמדים לשליחות כגולה , הזר ונידון האררע משני הבטיו : מבחינת משמעותו הסמלית לבעיית השוויון המלא , האמנציפציה האמיתית של היהודים בזמננו , מזה , ומבחינת זיקתו לשאלת זכות קיומו של חינוך יומי יהודי , עצמאי ופרט / מזה . למזמני אל אותה חוויה מביכה ולברי " שיחי , המשתלמים לקראת שליחותם , נתונה אפוא תודתי הראשונה . אלה גם אלה עוררוני לאסוף באורח שיטתי ומתמיד חומר רב ומגוון , שפירות ניתוחו מוצעים בזה בפני הקורא . מקצת מן המקורות ששימשובי במחקרי באו מארכיוני חכרת ההתיישבות היהודית , חברת יק " א , בלונדון וככואנוס איירס , מארכיון ארגוךהגג של יהדות ארגנטינה - ד . א \ . א ., ומארכיוני ייירו " א שבבואנוס איירס ובניו יורק - ותודתי נתונה למנהלי ועובדי ארגונים אלה על עזרתם . סייעוני לא מעט באיסוף החומר תלמידי לשעבר מר יעקב רובל וכן חברים וידידים אחרים בארגנטינה , עמיתי ורעי , ד " ר מנחם קאופמן , המנהל האדמיניסטרטיבי של המכון ליהדות זמננו , היה לי למליץ בפני משפחת וכסלר מארה " ב , שבתרומתה מומן ראשיתו של המחקר , וד " ר ארנולף מי פינס המנוח , מנהל קרך הזיכרון לתרבות יהודית מניר יורק , השתדל לתמוך ככל שניתן בהמשך עבודתי . משהבשילו פירותיו הראשונים של המחקר , נאותו חברי , ד " ר נתן לרנר , ד "ר ליאונארדר סנקמן וד " ר חוסה איציגסון , לקרוא את כתב היד ולהעיר לי את הערותיהם , מהם , וממה ששמעתי בשיחותיי המאלפות עם מר יצחק הרכבי ומר חיים פינקלשטיץ , שניהם מראשי העושים כחינוך היהודי בארגנטינה , שעמדו לימים בראש המחלקה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר