תוכן העניינים

עמוד:8

פרק ז ; כצילס של משטרים צבאיים ו " עסמיים " , 139 1984 - 1966 . 1 " המהפכה ה » רגנטי 1 אית " והחינוך הפרטי 139 . 2 אינטרמצו פרוניסטי 147 . 3 ההפיכה הצבאית והחינוך הקתולי 156 סיכום : מקץ מאיו שנים ג 16 נספח א : מ 5 י הטף - לקט מזכרונותיהם של תלמידים לשעבר 169 נספח ב : תעודות 175 הערות 199 רשימת הקיצורים והמקורות 221 מפתח 235

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר