אמנציפציה וחינוך יהודי מאה שנות נסיונה של יהדות ארגנטינה 1984-1884

עמוד:5

לזכר " דללי " שםיינדלי :: ז "ל לוחם ה ^ קי כצרפת שהאמין באפשריותה של אמנציפציה אמיתית ליהודים באוסטריה -,

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר