אמנציפציה וחינוך יהודי מאה שנות נסיונה של יהדות ארגנטינה 1984-1884

עמוד:4

מונוגרפיות בתולדות עם ישראל מפרסומי מרכז זלמן שזר המערכת : פרופ ' מנתם שטרן ( יר " ר ) , םררפ ' שמואל אטיבגר ד " ר ראובן כובפיל , פרופ ' משה בר , ד " ר ישראל ברטל , ד " ר יוסף דקר צבי יקותיאל , ד " ר שלמה נצר מרכז המערכת : יצחק כהן 11 ספר זה רואה אור בשיתוף עם האוניברסיטה הגברית כירושלים המרכז לחינוך יהודי בתפוצות ע " ש יהושע מנדל מלטון התקין לדפוס : רפאליוליוס מסח " כ -965 227 - 028 - 8 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר סדר מחשב : מרכז זלמן שזר ; הדפסה : דפוס רף ' הן כע " מ , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר