הקדמה

עמוד:10

הדיון בספר להלן ינסה להסביר , כיצד למרות השינויים הכלכליים חברתיים והפוליטיים העמוקים שהתחוללו בטריטוריה שהייתה בעבר פלשתינה והיום היא ישראל - נשמר הפער המשמעותי בשכר בין עובד ערבי לבין עובד יהודי . העיסוק התקשורתי בשילוב ערבים בהיי טק , שנעשה אופנתי בעשור השני של המאה ה , 21 אינו מעיד על צמצום בפערי השכר ובבידול בעיסוקים של יהודים וערבים . מחסור במהנדסים ובמומחי תוכנה , כמו גם ביקוש גובר בעובדים במקצועות הרפואה , מדרבן חברות אחדות וגורמים בממסד הישראלי לתור אחריהם גם בקרב אזרחים ערבים . אולם שינויים אלה לא חוללו תמורה מהותית במציאות ובמדיניות הממשיכות לשכפל את המבנה המעמדי חברתי . מחפשי עבודה ערבים , נשים וגברים , מוצאים תעסוקה במידה מכרעת כפועלים מקצועיים ולא מקצועיים בבנייה ובתעשייה , כזבניות וכקופאיות , במרכזי שירות ותיקונים , בשירותי אירוח ומזון . לעומת זאת הם משתלבים בהיקף מוגבל במקצועות אקדמאיים , ובמיוחד באלה המדעיים טכניים . לכך אחראים האבטלה , ממדי העוני והפערים העמוקים ברמת החינוך ובתקציבי החינוך ביישובים הערביים , כמו גם הדרה לאומית שנותרה חריפה בשוק העבודה . לפער הלאומי בשוק העבודה יש מחיר חברתי כולל . מצג רעיוני פוליטי הרואה את חזות הכל בלאומיות ודוחה את אחדות הפועלים באשר הם פועלים , ללא הבדל מוצא , פוגע בכלל השכירים , לרבות בעובדים היהודים . לפי הנתונים הרשמיים , בעשור , 2012 - 2002 גדל השכר הריאלי של כלל השכירים בישראל ב % 2 . 5 בלבד . היו לכך סיבות מבניות , הקשורות בריכוזיות הגדלה של ההון , בהעמקת החיבור בין הון לשלטון ובהחלשת ארגוני העובדים . אך להצלחת המסע להקפאת שכר העובדים מסייע גם שוק העבודה , שכן שכר מופחת לערבים ( וגם לנשים , למהגרי עבודה ) מאפשר למעבידים לבלום העלאת שכר גם ליהודים . במהלך ההיסטוריה המקומית , גרמה המציאות של הסכסוך הלאומי , שחדרה גם להכרת העובדים , להחלשת המערכה לסיום המנדט הבריטי , ובהמשך - להיגררות לתמיכה במלחמות ובכיבוש . הניסיון לימד , כי מלחמות מניבות רווחים לספקי הציוד והנשק , אך מימונן בא על חשבון מימון השירותים האזרחיים ( חינוך , בריאות , רווחה ,

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר