הקדמה

עמוד:9

הבריטי , המנגנון הציוני , המנגנון של מדינת ישראל בתקופות שונות . היו גם תופעות שחצו גבולות של תקופות . מפועלים ערבים מנעו חברות מלאה בהסתדרות העובדים העבריים במשך 46 שנה ( 1920- , ( 1966 כלומר , לאורך כל תקופת המנדט , אך גם בעשרים השנים הראשונות לאחר הקמתה של מדינת ישראל . גם תופעות של העסקה באמצעות קבלנים מתווכים ( ראיסים ) שרירות וקיימות מתקופת המנדט ועד היום . העובדים השכירים הערבים משלמים מחיר כלכלי וחברתי כבד עקב המדיניות והפרקטיקה המתמשכות של אפליה . 75 שנים חלפו מאז פרסמו הבריטים ב 1938 נתונים על הפערים בשכר בין פועלים יהודים וערבים ועד לפרסום הנתונים על הפערים האלה בשנתון הסטטיסטי , 2013 והדמיון בין הנתונים חושף את השיטתיות הטמונה באפליה מתמשכת , המעוגנת במשטר החברתי . בחרתי להשוות את הפער הלאומי בין השכר הממוצע ששולם בשנות ה 30 של המאה ה 20 לפועל מתכת - מקצוע מתקדם ומועדף באותה תקופה , לבין השכר ששולם בתחילת העשור השני של המאה ה 21 לבעלי השכלה של 16 שנות לימוד ויותר - רמת השכלה גבוהה ומתוגמלת בשוק העבודה העכשווי . והנה התוצאה : לפי נתוני הממשלה הבריטית בפלשתינה , ב 1937 היה שכרו של פועל מתכת ערבי % 69 משכרו של פועל מתכת יהודי . לפי נתוני הלמ " ס , ב , 2012 היה שכרו של עובד ערבי בעל השכלה של 16 שנים ויותר - % 66 משכרו של עובד יהודי בעל השכלה דומה . לכך אפשר להוסיף , כי לפי נתוני הלמ " ס , ההכנסה הממוצעת לחודש עבודה של שכיר ערבי ב 2012 הייתה % 62 מהכנסתו הממוצעת של שכיר יהודי . הדמיון הרב בין נתוני הפער הלאומי בשכר אינו מקרי . הוא מלמד , כי התמורות הכלכליות והחברתיות העמוקות , שהתחוללו במהלך 75 שנה , לא הובילו לביטול האפליה של השכיר הערבי , אלא גלגלו אותה גם לעבר מקצועות הדורשים מיומנות והשכלה גבוהה . גם במדינת ישראל של המאה ה 21 נשתמרו בשוק העבודה סימני היכר של ניצול קולוניאלי המקבע פערים כלכליים לפי מוצא , וזאת בתנאים של עלייה כללית ברמת ההכנסה ושינויים מהותיים בהרכב הענפי והמקצועי של השכירים . הקפיטליזם הישראלי משמר את מעמדם הנחות של העובדים הערבים ואת השכר הנמוך יחסית שהם משתכרים משום שהם ערבים .

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר