הקדמה

עמוד:8

מצבם , מעמדם , התארגנותם ומאבקיהם של עובדים ערבים בפלשתינה ובישראל והיחסים בין עובדים יהודים וערבים היו עד כה נושא של כמות מצומצמת של מחקרים , אשר כשלעצמם תרמו תרומה חשובה לדיון בהיבטים שונים של הנושא הזה . המרחב של יחסי עובדים יהודים וערבים , ציין אסף דר , " נותר עלום מבחינה מחקרית " . מחקר , כל מחקר , בנושא של עובדים שכירים , קשור הדוקות בניתוח התנאים הכלכליים חברתיים , הקובעים את צורות ההעסקה , גובה השכר , רמת התנאים הסוציאליים . אולם חשוב לא פחות הניתוח של רמת ההתארגנות , של מאבקי העובדים , של השביתות , ושל המערכה שמנהלים המעסיקים והממשלה לבלימתם של מאבקים אלה ולריסוק האיגוד המקצועי בכלל . הכלים של הניתוח המעמדי של החברה מביאים בחשבון , כי תווי פניו של הקפיטליזם במקום מסוים בעידן מסוים נושאים איתם , בצד הקווים המעמדיים הכלליים , גם השפעות של גורמים נוספים : המצב הבינלאומי והאזורי , התנאים הכלכליים חברתיים הייחודיים , השלב בהתפתחות כוחות הייצור , המסגרת המדינית שלטונית , מסורות פוליטיות ותרבויות , מבנה המערכת הפוליטית , מערכת החוקים . בהקשר של הניתוח הכלכלי חברתי שיובא בחיבור זה , נודעת חשיבות רבה גם למנגנוני השליטה הפוליטיים והרעיוניים , שתפקידם לבסס מערכת של אפליות בשוק העבודה ; לדאוג שהאיגודים המקצועיים יהיו " ממושמעים " ו " לאומיים " ; לשכנע את העובדים השכירים , כי שינוי המצב האישי הוא עניין של מזל , או של מאמצים אישיים , ואין לזה שום קשר למבנה המעמדי של החברה ולדרך התנהלותה של הממשלה ; להצדיק מלחמות וכיבוש , עם כל המחיר , שהעובדים נדרשים לשלם עבורם . הדיון להלן בפרקטיקה ובתיאוריה של מדיניות הבידול והריבוד הלאומי בפלשתינה ובישראל , מביא , אפוא , בחשבון את התנאים הייחודיים לכל תקופה . בין היתר - גלי ההגירה , המנגנון הקולוניאלי 1 דר , . 2009 בין המחקרים בנושא : ; Lockman , 1993 בן פורת , ; 1966 ברנשטיין ; 2003 , 1995 ; Bernstein , 2000 דה פריס , ; 2009 , 1999 בוימל , ; 2007 יפתחאל , ; 1994 חידר , ; 2009 כהן ינון , ; 2006 וולקינסון , Wolkinson , 1998 ; Sa adi , 2004 ; Shapiro , 1977 ; 1989 Gordon , Edwards , Reich , 1982 2 ר ' גוז ' נסקי , . 2013

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר