בין נישול לניצול שכירים ערבים - מצבם ומאבקיהם

עמוד:4

Tamar Gozansky BETWEEN EXPROPRIATION AND EXPLOITATION Status and Struggles of Arab Workers in Palestine and Israel צילום עטיפה : באדיבות זיו קורן עיצוב עטיפה : באדיבות אורן ורמוס אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : ISBN : 978 - 1 - 61838 - 110 - 1 © כל הזכויות שמורות לפרדס הוצאה לאור ת " ד , 45855 חיפה 31458 -e mail : contact @ pardes . co . il תשע " ד 2014 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר