חשיבות הכרתם של ההיבטים הפיזיולוגיים של הראייה ושל ליקויי הראייה לעוסקים בתמיכה בתלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורון

עמוד:12

הראייה של התלמיד מתבטא בפגיעה בשדה הראייה בשל פגיעה בקנים ( , ( rods וברשות המורה הידע כי הקנים הם התאים ברשתית האחראים הן לשדה ראייה והן לראיית לילה , הוא יוכל לצפות מראש שלאותו התלמיד יהיו גם בעיות בראיית לילה . כאמור , כל זאת גם אם התלמיד עצמו מסיבות שונות לא הבהיר זאת למורה . ההיבט החברתי : בהקשר החברתי עשויה הכרת הרקע הרפואי של ליקוי הראייה לתרום למורה התומך בשני מישורים . האחד - בשיפור האינטראקציה של התלמיד ל״ר עם חבריו לכיתה , למשל על ידי הסבר של הרקע הרפואי באופן שימגר אמונות תפלות . אמונות כאלו עדיין רווחות לצערנו בחברה שלנו ובחברות אחרות , כמו זו שלפיה המחלה הגורמת לליקוי הראייה מידבקת . מיגור התיוג בסביבתו של האדם ל״ר הוכח פעמים רבות כתנאי להעצמה רגשית שלו ( ראו למשל דשן , . ( Hess , 2010 b ; Reiter & Bryen , 2012 ; 1996 במישור השני , הכרת הרקע הרפואי של הליקוי על ידי המורה התומך עשויה לתרום למורה התומך בסיוע בהתמודדות של הילד עם הליקוי עצמו . שיחה עם התלמיד על המחלה אגב הפגנת ידע ולא בורות עשויה לפתוח את הילד להתעניינות בפן הרפואי של הליקוי , דבר שהילדים והבגירים עם ל " ר נמנעים ממנו בדרך כלל ( . ( Hess , 2011 אגב , הופתעתי לא פעם לגלות בעבודתי עם תלמידים או עם סטודנטים עם ל״ר שאני , כאיש חינוך ( שאינו רופא עיניים ) , הוא שדחף את הילד ומשפחתו לבירור מחודש בנוגע להיבט הרפואי של הליקוי הספציפי שלו . לעתים מידע רפואי כזה מוביל את התלמיד או את הסטודנט לגלות מידע רפואי חדש על המחלה . מכאן התבררה לי סיבה נוספת לצורך בהכרת הרקע הרפואי של הנושא , והיא האפשרות לתרום בעקיפין לתהליך הרפואי . יש לזכור כי מורים רבים התומכים בתלמידים עם ל״ר זוכים תדיר להכשרות על ידי אנשי מקצוע , כולל רופאים , ואילו תלמידים רבים כמו גם משפחותיהם מוותרים לא אחת על הבדיקות ועל המעקב הרפואי ( ראו על הכשרת המורה התומכת בתלמידים עם ל " ר בפרק השני של ספר זה ) . סיבות נוספות לחשיבות של הכרת ליקויי הראייה השכיחים : . 1 מורה המכיר את הרקע הרפואי של ליקוי הראייה עשוי להיות בעל תחושת מסוגלות גבוהה יותר לסייע לתלמידים בנוגע לצורכיהם הייחודיים , לעומת מורה החסר את הידע זה . . 2 הכרת הרקע הרפואי למחלה או לפגיעה בראייה עשויה לתרום להגברת האמון ההדדי בין התלמיד למורה : אמון התלמיד במורה - תלמיד שייווכח כי למורה ידיעה של ממש בנושא

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר