מבוא אידאולוגיה קומוניסטית ומאבק בין־גושי – יחסיו של הקרמלין עם מדינות העולם השלישי, עם תנועות לשחרור לאומי ועם המזרח התיכון

עמוד:10

מאמרים , מידע מסוכנויות ידיעות , חיבורים וספרים בשפות רבות , אשר עושרם וגיוונם הופכים אותו לפרויקט חדשני במיוחד . מבחינה מתודולוגית הספר משלב שלושה מרכיבים : ( 1 ) תיעוד וניתוח חומרים מתחום ההיסטוריוגרפיה ומדע המדינה , הנוגעים ליחסי הגומלין של מעצמות העל עם מדינות הלאום הערביות , ולטיפוח יחסיהן עם ארגונים פלסטיניים המוגדרים כגופים ל״שחרור לאומי״ , או עם כאלה הזורעים טרור , אשר נהפכו לגורמים מרכזיים בזירה הבין ערבית ; ( 2 ) חידוד סוגיית היחסים בין אש״ף לבין ברית המועצות בהקשר הרחב של יחסי מעצמות העל בעידן המלחמה הקרה עם ארגונים לשחרור לאומי באזורי העולם השלישי ; ( 3 ) שימוש בפוליטיקה השוואתית ( comparative politics ) לצורך הבנת מערכת היחסים בין אותם ארגונים לבין ממשלות בעולם הערבי , ובכלל זה שיתוף הפעולה ביניהם בנושא בעיית הפליטים הפלסטינים , מעמדם של הארגונים כ״מדינה בתוך מדינה״ , הבעיות והעימותים בין הארגונים הפלסטיניים החמושים לבין צבאות ערב במדינות שקלטו אותם , והמתחים בין הפלסטינים לבין קבוצות אתניות ודתיות שונות במדינות כירדן ולבנון . האירועים הנבחנים כאן התרחשו בצלה של המלחמה הקרה בין שתי מעצמות העל – ברית המועצות וארצות הברית – שראשיתה בתום מלחמת העולם השנייה , כאשר העולם נחלק לשני מחנות עיקריים . הפילוג הוביל ליצירת מערכת דו קוטבית ( , ( bipolar system שבה ניצב המזרח מול המערב . כל מעצמה ניסתה לצרף אליה מדינות רבות ככל האפשר כדי להגביר את השפעתה ברחבי תבל ולחזק את האינטרסים שלה על ידי הפצת משנתה המדינית , הכלכלית והחברתית , ובמקביל להמעיט את ערך יריבתה . תחרות זו זלגה מאירופה , שכבר נחלקה בין המעצמות , למזרח התיכון ולאזורים נוספים בעולם השלישי שהוערכו כמרכזים אסטרטגיים . ברית המועצות ראתה במזרח התיכון את גבולה הדרומי , ומשום כך פעלה לשמר ולקדם בו את יעדיה , ובכלל זה את האסטרטגיה הצבאית . מן העבר האחר ניסתה ארצות הברית לבלום את ההתפשטות הסובייטית , שנתפסה בעיניה כמסכנת את ביטחונה הלאומי במישור הגלובלי , וזאת באמצעות שימור האחיזה המערבית באזור . עד אותה שעה נמנעו האמריקאים מלהתערב בסוגיות לא להם בזירה הגלובלית , אולם בתום מלחמת העולם השנייה הבינה ארצות הברית כי הפגנת אדישות מצדה תוביל לנפילת האזורים שנשלטו על ידי בעלות בריתה – בריטניה וצרפת – לידי ברית המועצות , אשר תנצל את היחלשותן של מדינות אלה בעקבות מהלכי המלחמה באירופה . במסגרת זו החליט הממשל האמריקאי להיאבק בסובייטים 5 בנושאים אלה ראו : : Roland Dannreuther , The Soviet Union and the PLO , Basingstoke ; Macmillan in association with St . Antony ’ s College , Oxford , 1998 , pp . 8 - 14 חנוך באזוב , ״ברית המועצות בסכסוך הערבי ישראלי : אינטרסים ומדיניות״ , בתוך מיכאל מ ' לסקר ורונן יצחק ( עורכים ) , אתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות : ישראל בין העולם הערבי והזירה הבין לאומית , רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן , , 2012 עמ׳ . 430 – 425

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר