תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים תודות 6 מבוא : אידאולוגיה קומוניסטית ומאבק בין גושי – יחסיו של הקרמלין עם מדינות העולם השלישי , עם תנועות לשחרור לאומי ועם המזרח התיכון 7 . 1 הזירה הבין ערבית , הסכסוך הערבי – ישראלי וההתעוררות הפלסטינית לפני מלחמת ששת הימים ולאחריה – המפנה במדיניות הסובייטית במזרח התיכון 16 . 2 מאבקם של הארגונים הפלסטיניים בישראל משטח ירדן עד גירושם משם בספטמבר , 1970 ויחסה של ברית המועצות לאירועי ״ספטמבר השחור״ 42 . 3 פינוי הכוח הצבאי הסובייטי ממצרים בקיץ 1972 והשלכותיו על מעמדו של אש״ף בקרמלין 53 . 4 מערכת היחסים בין ברית המועצות לבין אש״ף לקראת מלחמת יום הכיפורים , במהלכה ואחריה 59 . 5 ברית המועצות , סוריה ואש״ף על רקע מלחמת האזרחים בלבנון למן שנת 73 1975 . 6 הסובייטים , הפלסטינים והסלמת הטרור עקב המשא ומתן המצרי – ישראלי להסדר שלום 85 . 7 המזרח התיכון , אש״ף והסובייטים – ממלחמת ״שלום הגליל״ עד ראשית שנות התשעים 104 מסקנות ואחרית דבר 135 נספחים 141 מקורות 166 מפתח אישים ונושאים 199

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר