טבילה ללא העמדת אישה על גבי הטובלת

עמוד:5

טבילה ללא העמדת אישה על גבי הטובלת ראינו לעיל את פסיקת השולחן ערוך המצריך אישה העומדת על גבי הטובלת ומשגיחה שכל שערה נכנס למים . ואולם כבר בפירוש הבית יוסף על הטור כתב המחבר שהוראה זו איננה חיוב מוחלט . דבריו מוסבים על דברי הטור ( יורה דעה קצח , מ ) , המביא שתי פסקאות בזו אחר זו : ( א ) וכתב א " א הרא " ש ז " ל : ותעמיד אשה על גבה בשעה שהיא טובלת , שתראה שלא ישאר משער ראשה צף על פני המים . רתיעה מעצם החשיפה והעמידה בעירום באופן שנוטל מהן את כל ההגנות ואינו מאפשר להן לעמוד על שלהן מול הבלנית . מקרים רבים מגיעים לפתחי שבהם הבלניות מגלות מעורבות – יתר בהכנת הטובלת לטבילה גם בניגוד לרצונה . אף על פי כן רוב הנשים אינן מוצאות את כוחות הנפש לעצור את הבלנית בנסיבות האלה , כאשר הן עומדות לפניה עטופות במגבת בלבד . פתרון אפשרי אחד הוא להתכונן למצב כזה ולפתח לקראתו מודעות , ולא לתת להיררכיה הטבעית הנוצרת בין אדם עירום לאדם לבוש לפגוע בשיקול הדעת של הטובלת . ואולם מלכתחילה אין צורך שהדברים יגיעו לכדי כך . אסור לבלנית לכפות את עזרתה על הטובלת ללא הסכמתה ורצונה . ישנן גם נשים שרוצות לחוות את הטבילה כחוויה רוחנית אישית ופרטית מאוד , בלא הפרעה של גורם זר . כחלק מהדיון הציבורי בנושא הגישה חברת הכנסת עליזה לביא הצעת חוק שמטרתה להתרות בפני הבלניות שלא לפגוע בטובלות . הצעת החוק מבקשת להטיל קנסות חמורים על מועצה דתית שתחרוג מתחומי אחריותה . מדובר בתיקון להצעת חוק קודמת שביקשה לקנוס את הבלניות עצמן . התיקון עושה צדק עם הבלניות , שכן לרוב מדובר בנשים מסורות וטובות המבקשות למלא את תפקידן כפי שקיבלו אותו מהממונים עליהן — הרב המקומי והמועצה הדתית . בכל דבר ועניין פונות הבלניות לרב המקומי , והוא שמנחה אותן בעבודתן . לכן המגמה צריכה להיות קביעה ברורה יותר של הצורך בבלנית וגבולותיו של הצורך הזה . הבירור שאני מקיים כאן בא כדי לסייע בהגדרה הזאת .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר