מבוא: "נכתב במוסקבה, קיץ 1944"

עמוד:9

מבוא : " נכתב במוסקבה , קיץ " 1944 אברהם נוברשטרן וג ' סטין קאמי א הציון היבש החותם את הספר גטו וילנה , המצביע על מקום וזמן כתיבתו , מסתיר מאחוריו מציאות טעונה ודרמטית ביותר . חודשים אלה היו השלב האחרון של מלחמת העולם השנייה , ועם הניצחון הצפוי על האויב הגרמני הלכה והתעמקה בהם התודעה על הממדים הבלתי נתפסים של השואה . ציון זה נכון רק בחלקו , שכן רובו של קיץ 1944 לא חי המשורר במוסקבה כי אם בווילנה . אברהם סוצקבר ואשתו פריידקה הגיעו למוסקבה כמה חודשים לפני כן , במרץ , 1944 במבצע דרמטי שיתואר להלן . הסובייטים הצילו אותם מאחורי קווי האויב , והוא השמיע בבירה הסובייטית את קולם של שרידי היהודים שהיו בכיבוש הנאצי . אך מיד כשהגיעו אל סוצקבר הידיעות על שחרור וילנה ב 13 ביולי 1944 הוא השתדל בכל מאודו לחזור אל עירו ; לפי זיכרונותיו הוא עשה זאת במכוניתו של יוסטאס פאלצקיס , שעמד אז רשמית בראש הרפובליקה הליטאית הסובייטית . סוצקבר שהה חודשים מספר בעיר המשוחררת הכמעט ריקה מיהודים וחזר למוסקבה רק בספטמבר . 1944 אין ספק שחודשים אלה בווילנה היו מן הקשים בחייו : הוא ניצב אז פנים אל פנים אל מול התוצאות המוחשיות של מוראות השואה — בתים ורחובות ריקים והרוסים , שרידי העבר היהודי ואוצרות * תודתנו נתונה לוויקי שיפריס , ארקדי זלצר , בני מר , אלי פורמן , דוד פישמן ודוד רוסקיס על עזרתם והערותיהם .

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר