1.1 פתח דבר

עמוד:11

1 . 1 פתח דבר חלק זה עוסק במהותו של התאגיד ובאיפיון סוגי תאגידים . תאגיד הוא שם כללי המגדיר קבוצה של גופים משפטיים בעלי מכנה משותף . כולם בעלי עצמאות משפטית , והם מתפקדים כיחידות אוטונומיות שהחוק מכיר בכשרותן להיות בעלות זכויות וחובות . תאגיד כגוף הוא מושג שנועד להגדיר התאגדות של פרטים יחידים , או של תאגידים שרוצים להקים התאגדות נוספת , אשר מתוך רצון משותף החליטו להתקבץ וליצור גוף אוטונומי , ריבוני , שאינו תלוי במייסדיו . גוף זה , לאחר שקיבל הכרה בחוק , מתנתק מיזמיו ויוצר יישות נפרדת בעלת כשרות , רצון , זכויות וחובות משל עצמה . שימושיו השונים של התאגיד בעולם החברתי והכלכלי יידונו ביחידה זו . במציאות לובש התאגיד צורות מיוחדות המותאמות לצורכי בני – אדם בחברה האנושית , כדי לספק את דרישותיהם . על כך נעמוד בחלק הראשון . את התאגיד ניתן לחלק למספר סוגים . החלוקה תתייחס לשימושי התאגיד במשק . לשם כך נמיין את סוגי התאגיד לשתי קבוצות עיקריות . הראשונה : תאגידים זכאי חלוקה – זוהי קבוצת תאגידים אשר תתאפיין בזכותן המוצהרת של ההתאגדויות מקבוצה זו לחלק את רווחיהן . בקבוצה זו , כל רווח שנותר לאחר תשלום ההוצאות מיועד לחלוקה בין חברי התאגיד . לפיכך , היסוד המשותף למשקיעים בתאגידים אלה הוא השאיפה למקסם את תשואתם על השקעתם . למאפיין זה השלכות רבות משמעות על התנהגותם של כל בעלי העניין הקשורים בתאגיד , כמו בעלי מניות , מנהלים ונושים . בתוך קבוצה זו נמנה את החברה הרשומה המוגבלת במניות , האגודה השיתופית והשותפות . השנייה : תאגידים בעלי אילוצי חלוקה – זוהי קבוצת תאגידים אשר התשתית המשפטית של התאגדותם או מבנה ההון שלהם מונעים מהם לחלק את הרווחים שצברו . ביניהם נוכל למנות את העמותה , ה " חברה לתועלת הציבור " המוקמת מכוח חוק החברות ) סעיף 11 ) ב (( , והתאגיד הסטטוטורי . מניעה זו של חלוקת רווחים משליכה על התנהגותן של כל הקהילות הקשורות בתאגיד , על הציפיות שלהן מהחברה ועל הציפיות מהן . כך לדוגמה , הציפיות ממנהלי חברה הכשירה לחלק דיבידנדים שונות לחלוטין מהציפיות

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר