1.1 פתח דבר

עמוד:12

ממנהלי עמותה . בהתאם לכך , פיקוח של בעלי המניות על נושאי המשרה שמנהלים את כספם של בעלי המניות שונה מזה שיפעילו חברים בעמותה שהתנדבו ליטול בה חלק לשם קידום מטרה ציבורית . השוני בהבדלים אלו מושפע מהכוונה הראשונית של המתאגדים ומצורת ההתאגדות שבה בחרו כדי להגשים מטרתם . שוני זה יידון להלן .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר