תוכן עניינים מפורט

עמוד:9

תוכן עניינים מפורט חלק ראשון : התאגיד – מהות , מיון , סיווג 9 1 . 1 פתח דבר 11 פרק א : הגדרת התאגיד 31 1 . 2 מבוא 31 מהותו של תאגיד – גוף בעל אישיות משפטית 51 1 . 3 הגדרה כלכלית של התאגיד 51 1 . 4 ההגדרה המשפטית של התאגיד 71 1 . 5 משמעותה של עצמאות משפטית 02 1 . 6 מהותה המושגית של האישיות המשפטית 22 1 . 7 ההבחנה בין אישיות משפטית לבין כשרות משפטית 72 1 . 8 כשרותו המשפטית של בן – אדם 72 1 . 9 כשרותו המשפטית של תאגיד 92 1 . 10 תאגידים בעלי כשרות כללית ותאגידים בעלי כשרות מוגבלת 13 1 . 11 מהות אישיותו המשפטית של התאגיד 53 התיאוריות התאגידיות 53 1 . 12 המודל הראשון – הפרדיגמה ההיררכית 53 1 . 13 המודל השני – התורה הריאליסטית 83 1 . 14 המודל השלישי – המודל החוזי 24 1 . 15 קלקולים במודל החוזי ותיקונם 44 פרק ב : סוגי תאגידים 74 1 . 16 פתיח 74 שותפות 74 1 . 17 ניתוח כלכלי של הסיבות להקמת שותפות 74 1 . 18 הדין החל על שותפויות בישראל 05 1 . 19 השפעתה של תפיסת מהותה של האישיות המשפטית על הגדרת השותפות כתאגיד 65 1 . 20 חסרונות במבנה השותפות 06 חברה רשומה 16

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר