הקדמה

עמוד:6

סדר הכרכים משקף כתיבה שנועדה להבהיר את מעמדם המשפטי של תאגידים בכלל ושל חברה בע “ מ בפרט ממועד ייזומה ועד לפירוקה . הכרך הראשון כולל שני חלקים : החלק הראשון עוסק בהגדרת התאגיד כתופעה משפטית , במיון התכונות הזהות של כל סוגי התאגידים ובפירוט סוגיהם השונים של התאגידים . החלק השני עוסק באישיות המשפטית כתכונה בסיסית של גוף אשר מוקם על פי דין , ובעיקר בחברה בע “ מ . חלק זה עוסק גם במצבים החריגים שבהתקיימם מאפשר החוק להתעלם מן ההפרדה בין התאגיד לבין בעלי מניותיו או חבריו . הכרך השני כולל את החלק השלישי של הספר , והוא עוסק בהון חברה , הגדרותיו המשפטיות והשלכותיו הכלכליות והארגוניות . נדונים בו מבנה ההון , סוגי ניירות הערך שהחברה מנפיקה , שוק ההון וניירות ערך . הכרך השלישי כולל את החלק הרביעי של הספר , והוא עוסק במשטר בחברה ובכללי הממשל התאגידי . הכרך עוסק בהגדרתו של כל אחד מן האורגנים הפועלים בשם החברה — האסיפה הכללית , הדירקטוריון והמנכ “ ל — ובהבהרת מעמדם כנציגי החברה . הכרך גם דן במנגנוני הפיקוח על פעולות האורגנים וביעילותם . הכרך הרביעי כולל את החלקים החמישי והששי של הספר . החלק החמישי עוסק במערכת הסעדים שעומדת לרשות כל הגופים הקשורים עם החברה ולרשות החברה עצמה כלפיהם כל אימת שאירעה , לשיטתם , תקלה בקשר . הגדרה מדויקת של סעדים העומדים לרשות החברה אמורה להעניק רשת ביטחון למשקיעים , כך שבמקרה של פגם בקשר יוכלו לממש את ציפיותיהם באמצעות הפעלת הסעד . החלק הששי עוסק בשינויי מבנה . ברובו הגדול הוא כולל ניתוח מצבים של התרופפות או התמוטטות כלכלית של חברה וההתנהלות המשפטית סביבה . בסופו של חלק זה קיים גם דיון בסוגיות מסוימות של מיזוגים והצעות רכש . שיטת הלימוד : ההפרדה בין הכרכים נובעת מההיקף הרחב של החומר . היא גם אמורה להקל על העיון והלימוד בכל אחד מן הנושאים . בגוף הטקסט שזורות שאלות שנועדו להרחיב סוגיה מסוימת . את השאלה ניתן לזהות על ידי ריבוע שחור קטן בתחילתה ואילו התשובה המובאת בהמשכה מסומנת על ידי ריבוע ריק בתחילתה . בשיטה זו של כתיבה אני מנסה להרחיב דיון בנושאים שבמסגרת הטקסט הכללי ההתייחסות אליהם אינה יכולה להשתרע מעבר להיקפם היחסי . כתיבת הספרים השתרעה על פני מספר שנים . במהלכן שימשתי ( וכך גם כיום ) כמרצה בכירה וסגנית דיקן בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה . למייסדיה — פרופ’ צבי ארד , פרופ ’ סיני דויטש ( הדיקן שלי ) ופרופ ’ ברנרד פינצ ’ וק — אני רוצה להודות על התמיכה והעידוד . תודות חמות שמורות למשפחתי היקרה , לחברותי ולחברי . פברואר 2007 הדרה בר –מור

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר