תוכן עניינים כללי

עמוד:3

תוכן עניינים כללי הקדמה 5 חלק ראשון : התאגיד — מהות , מיון , סיווג 7 פתח דבר 11 פרק א : הגדרת התאגיד 31 פרק ב : סוגי תאגידים 74 חלק שני : האישיות המשפטית 711 מבוא 312 פרק א : זכות ההתאגדות ורישום חברה 712 פרק ב : האישיות המשפטית , האחריות המוגבלת ותוצאות ההתאגדות 317 פרק ג : הרמת מסך 519 פרק ד : התקנון — מסמך היסוד של החברה 324 פרק ה : ייזום חברה 128 פרק ו : רישום חברה 929 מפתחות * * מפתחות מפורטים לכל החלקים מופיעים בסוף כרך ד .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר