דיני תאגידים כרך א

עמוד:2

Corporate Law chapter 1 : Nature and Functions of the Corporation chapter 2 : The Legal yEntit Dr . Hadara Bar - Mor צוות הפיתוח כותבת ד " ר הדרה בר –מור יועצים פרופ ' ציפורה כהן — אוניברסיטת בר –אילן ד " ר יחיאל בהט — מכללת " שערי משפט" פרופ ' יצחק הדרי — אוניברסיטת תל –אביב אסיסטנט ליאור פרי עורכת יעל אונגר גרפיקה ועיצוב עטיפה : נאוה שנקמן גרפיקה : רותי אפלברג התקנה : טלי מאן , צאלה קליין –בירנבאום סדר : דלית סולומון מק “ ט -13018 0011 מסת “ ב NISB 978 - 965 - 06 - 0919 - 1 © תשס " ז — . 2007 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה . בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה , הקריה ע " ש דורותי דה רוטשילד , דרך האוניברסיטה , 1 ת " ד , 880 רעננה . 43107 , The Open University of Israel , The Dorothy de Rothschild Campus , 1 University Road , P . O . Box 808 Raanana 43107 . Printed in Israel . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה . 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר