אדיפוס בקישינוב ציונות, ספרות, טרגדיה

עמוד:4

Mikhal Dekel OEDIPUS IN KISHINEV Zionism , Literature , Tragedy Translated by Tal Hever - Chybowski עריכת הלשון : יחיאל קמחי הבאה לדפוס : עטרה קליגמן הספר יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט — מינהל התרבות מסת״ב NISB 978 - 965 - 536 - 155 - 1 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים תשע״ד סדר : יהודית שטרנברג הדפסה : אופסט שלמה נתן , ירושלים J erusalem , 2014 • Copyright by the Bialik eInstitut www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר