הקדמה מיהו יהודי? מהו יהודי? זהות יהודית, מעמד יהודי ואתגר הגיור

עמוד:12

שאלת " מיהו יהודי " , הנקשרת לשאלת ההכרה הרשמית בשיוך לעם היהודי , היא עניין מורכב במיוחד בעולם המודרני דווקא משום שהיא כרוכה בשני הגורמים האלה , המעמד והזהות , וכפי שהראינו בדוגמאות לעיל – הם אינם חופפים עוד זה את זה . גורמים רבים – למשל היחיד , הקבוצה , מגזרים שונים בקבוצה או גופים בעלי סמכות מחוץ לקבוצה – עשויים להיות שותפים בקביעת מעמדו היהודי של אדם זה או אחר . גורמים אלו ראויים לתשומת לב מיוחדת בבואנו לעמת את טבע הקיום היהודי בעולם הקדם - מודרני עם החיים היהודיים בעולם המודרני בקהילות כגון הקהילות בארצות - הברית או במדינת ישראל , שבה יש להלכה מעמד חוקי , שלא כמו במקומות אחרים בעולם . במובנים מסוימים התנאים במדינת ישראל – בהשוואה , למשל , לתנאים בארצות - הברית – הם בגדר חזרה לסדר הפוליטי בעולם הקדם - מודרני . במסגרת הסדר הפוליטי הקדם - מודרני היה המעמד עניין שיתופי . יחידים כשהם לעצמם לא היו בעלי אזרחות במדינת לאום במובן שאנו מכירים מדגמים מדיניים הקיימים בימינו . שאלת המעמד האישי הייתה סבוכה אף יותר בשל מעמדה האוטונומי או החצי - אוטונומי של הקהילה היהודית מבחינה פוליטית . פירושה של אוטונומיה זו היה שהקהילה היהודית שלטה בחיי החברים על ידי שקבעה את זהותם העצמית , ובו בזמן הם הפנימו את הנורמות התרבותיות ואת הערכים של הקהילה . מצבים של דיסוננס בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי בנושא המעמד והזהות היהודיים היו מעטים ואף אפסיים . בעולם שבו הפלורליזם בנושאים האלה נשלט בידי הפוליטיקה , והאינדיבידואליזם והוולונטריזם עדיין לא צמחו כמו בסביבה המודרנית , ביטאה הזהות היהודית הרבה יותר מאשר את ההשתייכות הדתית של היחיד . היהודיות הגדירה את מעמדו הפוליטי של האדם , הכתיבה את תרבותו וקבעה את זהותו . רק במקרים נדירים נוצרה התנגשות בין יחידים ובין גופים ציבוריים ופוליטיים באשר לשאלה " מיהו יהודי " , שכן המעמד והזהות נחשבו לעניין אחד כמעט בכל מקרה . יחידים שזיהו את עצמם כיהודים עשו זאת בהסכמת רשויות השלטון העצמי של הקהילה היהודית , שלא הכירו מציאות רב - מגזרית . סמכויות השלטון הכללי שאפשרו ליהודים ליהנות ממעמד פוליטי חצי - אוטונומי קיבלו גם הן את זהותו היהודית של היחיד . במרבית מדינות העולם – וגם בישראל , כפי שמקרה פסחוב מוכיח – מוססה המודרנה את החפיפה בין מעמד לזהות , והטילה את היהדות לסבך של שינויים שהגדירו מחדש את מערכת המונחים שבבסיס הקיום היהודי . כפי שפיטר ברגר טוען בדברו על " יהודיות " בעולם הקדם - מודרני , היות יהודי היה " עובדה קיומית נתונה , המובנת מאליה ליחיד , ושהסביבה כולה מכריזה תדיר

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר