הקדמה מיהו יהודי? מהו יהודי? זהות יהודית, מעמד יהודי ואתגר הגיור

עמוד:11

גרעין היהדות – הזהות , המעמד והקהילה היהודיים בעולם המודרני . בכך אנו מקווים להאיר את התופעה הרחבה של תגובות היהודים והיהדות לאתגרי העולם המודרני בכל הנוגע להמשכיות ולגבולות של העם היהודי . מדוע העצימה כל כך המודרנה את המורכבות והלהט של הדיון בשאלות " מיהו יהודי " ו " מהו טבעה של הקהילה היהודית " ? בבואנו לדון בשאלה הזאת ניעזר בהבחנה שעורכים היסטוריונים וסוציולוגים בין המושגים " מעמד" ו " זהות " . למרות החפיפה המושגית ביניהם , יש להם גם מובנים המבחינים אותם זה מזה . כמו המקבילה האנגלית , status השאובה מהמילה היוונית " עמידה " , כך גם בעברית המונח " מעמד " נגזר מהשורש עמ " ד , ופירושה של עמידה זו הוא מצבו של האדם ביחס לחוק . כאשר משתמשים במונח " מעמד " לציון מקומו של יחיד מסוים ביחס לקבוצה , לא תמיד מתחשבים באופן שבו האדם עצמו מגדיר את מקומו ביחס אליה . נושאי סמכות שמחוץ לקבוצה או מתוכה עשויים להיות מי שקובעים את אמות המידה למעמד , בלי להביא בחשבון את ההגדרה העצמית של היחיד . לדוגמה , בגרמניה הנאצית חיו אנשים אשר זיהו עצמם כנוצרים לכל דבר , אך על פי חוקי נירנברג משנת 1935 הם נחשבו יהודים . באופן דומה ( אם כי ההשתמעויות של הכרה זו שונות לחלוטין ) , אדם שנולד לאם יהודייה אך נשבע אמונים לדת אחרת עדיין ייחשב יהודי בעיני כמעט כל נושאי הסמכות ההלכתית המסורתית . לעומת זאת , קבוצה יכולה למנוע מהיחיד מעמד חוקי בתוכה אף שהוא מזדהה עמה ומרגיש שייכות אליה . לדוגמה , כפי שאירע פעמים רבות בישראל , המדינה היהודית אינה מחשיבה ליהודי בן לאם שגוירה בבית דין לא - אורתודוקסי ומונעת ממנו את הזכות להינשא בה כדת משה וישראל . " מעמד " מצוי לפעמים במתח עם " זהות " . " זהות " היא עניין אישי וייחודי הרבה יותר . המילה " זהות " באנגלית – – identity לקוחה מהמונח היווני אידיוס , שפירושו פרטי או אישי . כאשר משתמשים במונח " זהות " לציון הקשר שבין היחיד לקבוצה מתכוונים ליחס הפסיכולוגי של היחיד כלפי הקבוצה . הזהות מבטאת את ההבנה האוטונומית של היחיד באשר לשאלה " מי אני ? " . יחידים המשתתפים בחיי קהילה יהודית מסוימת עשויים לזהות עצמם כיהודים אף על פי שלא עברו טקס רשמי של גיור . הזהות במקרה הזה אינה מציינת את היחס החוקי בין היחיד לקהילה היהודית , אלא מבטאת את ההגדרה האישית של האני ביחס לקבוצה . ייתכן שההזדהות הזאת תהיה מקובלת על מגזרים מסוימים בקבוצה , אך לא על המגזר הנושא את הסמכות החוקית לקבוע את מעמדו של היחיד , כמו במקרה של פסחוב .

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר