ברית אמונים

מתוך:  > ברית אמונים

עמוד:4

Pledges of J ewish Allegiance : - Conversion , Law , and Policymaking in Nineteenth and Twentieth - Century Orthodox Responsa David Ellenson and Daniel Gordis עורכת לשון : הניה קולומבוס הפקה : מרינה פיליפודי סדר ועימוד : אילנה לאסרי 2014 © כל הזכויות של המהדורה העברית שמורות למרכז האקדמי שלם , רחוב העסקן , 3 ירושלים Copyright © 2012 by the Board of Trustees of the Leland Stanford J unior University . All rights reserved . This translation is published by arrangement with Stanford University Press , www . sup . org . עיצוב עטיפה : אריקה הלבני uth declares her love for her é, “R Cover Picture : Gustave Dor ( -mother in - law " ( 1875 הפצה : הוצאת שלם , רח ’ העסקן , 3 ירושלים טל ’ , ( 02 ) 560 - 5555 פקס 02 ) 560 - 5578 ) דוא ” ל : shalemorder @ shalem . ac . il www . shalempress . ac . il מסת ” ב ISBN 978 - 965 - 7052 - 56 - 3 דאנאקוד -496 1098 Printed in Israel

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר