ברית אמונים

מתוך:  > ברית אמונים

עמוד:2

עוד על יהדות וישראל בהוצאת שלם מיכאל אורן – שישה ימים של מלחמה : המערכה ששינתה את פני המזרח התיכון ( עם דביר ) מיכאל אורן , דוד חזוני , יורם חזוני ( עורכים ) – מאמרים חדשים על הציונות דרור בונדי – איכּה ? שאלתו של אלוהים ותרגום המסורת בהגותו של אברהם יהושע השל אליעזר ברקוביץ – אלוהים , אדם והיסטוריה אליעזר ברקוביץ – אמונה לאחר השואה אליעזר ברקוביץ – מאמרים על יסודות היהדות אליעזר ברקוביץ – עמו אנוכי בצרה : יהדות בגטאות ובמחנות ההשמדה יונתן זקס – רדיקלית אז , רדיקלית עכשיו : מורשת הדת העתיקה בעולם יוסף חיים ירושלמי – משה של פרויד : יהדות סופית ואינסופית יוסף יצחק ליפשיץ – רזא דשבת : השתיקה והדיבור אריה מורגנשטרן – השיבה לירושלים : חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל בראשית המאה התשע -עשרה אלן פינקלקראוט – בשם האחר : הרהורים על האנטישמיות שבפתח ליאון קאס : ראשית חכמה : קריאה בספר בראשית הנרי קיסינג ' ר – משבר : ניהול מדיניות החוץ במלחמת יום כיפור וביציאה מווייטנאם

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר