מבוא אילנה אבישר

עמוד:10

לקדם שילוב בין צדק חברתי , שלום וכבוד לקהילה הגדולה של החיים על גווניה , וזאת על מנת לשמר ולשחזר את המערכות האקולוגיות של כדור הארץ ( . ( UNESCO , 2005 פיתוח בר - קיימא ( פיתוח העונה על צרכיו של הדור הנוכחי בלי לפגוע באפשרויות של הדורות הבאים לענות על צורכיהם ) וקיימו ּ ת ( זו עוסקת במכלול ההיבטים אשר משפיעים על סיכויי ההישרדות , על ההמשכיות ועל איכות החיים של המין האנושי לאורך זמן ) מחייבים התבוננות מורכבת ורב - תחומית הבוחנת כל פעולה מכמה זוויות – סביבתית , חברתית , כלכלית ופוליטית . אשר לסוגיית החינוך הרי שגישות שונות ( שהכותבים בספר זה מייצגים ) בוחרות במונחים שונים : ' חינוך לפיתוח בר - קיימא ' , ' חינוך סביבתי ' , ' חינוך לקיימות ' , ' חינוך סביבתי לקיימות ' ( . ( McKeown & Hopkins , 2003 חלק מן העוסקים בתחום רואים בחינוך הסביבתי קשת רחבה הכוללת גם את החינוך לקיימות , ואילו אחרים גורסים שבחינוך לקיימות נכלל החינוך הסביבתי . אולם תהא הגישה אשר תהא , כולן מתאפיינות בדאגה למשאבי כדור הארץ ולכל היצורים החיים ובוחנות את השפעות החברה , הקהילה , התרבות , הכלכלה והפוליטיקה עליהם (; Bonnett , 2006 ; Smyth , 2006 . ( Stevenson , 2006 כל הגישות חותרות לטיפוח אזרחים מו ּ דעים ומחויבים לסוגיית הקיימות , כאלה שיבטיחו את רווחת חייו ושגשוגו של המין האנושי . החינוך לקיימות גם יכול להוות מסגרת למגוון דרכי חינוך , שכן יש הכוללים בו מושגים דוגמת ' חינוך הומניסטי ' , ' חינוך ביקורתי ' , ' למידה משמעותית ' , ' חינוך הוליסטי ' , ' חינוך לרב - תרבותיות ' ועוד כהנה וכהנה . בחינה של הק ְ ש ָ רים האלה ושל קשרים אחרים מופיעה בכמה פרקים של הספר . הספר דן אפוא בתפקידו של החינוך ביצירת תרבות בת - קיימא . פרקיו עוסקים במגוון תחומים : הגות , מחקר , ביקורת ומעשה . מטרתו העיקרית היא להגביר את מודעותו של ציבור המחנכים בישראל לנושא הקיימות , ולכן מוצג בו מגוון של השקפות ושל דרכי פעולה אפשריות . כך למשל מובעת בספר ביקורת על הפער בין ההצהרות והמחקר בתחום הסביבה לבין יישומו של החינוך הסביבתי בשדה ; בד בבד נסקרים בו מושגי יסוד , דרכי חשיבה , פדגוגיות ודרכי פעולה העשויים לסייע בקידום החינוך לקיימות בישראל . הכותבים בספר בוחנים את החינוך לקיימות בהתאם

מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר