תוכן העניינים

עמוד:8

שער שלישי : קהילות במעבר לקיימות חסמים ביישום חינוך סביבתי בישראל : הרשות המקומית כהזדמנות להתמודדות | שחר כהנוביץ ' .............................................................. 309 חושבים רחוק – לומדים ירוק : תרומת בתי הספר הירוקים לפיתוח האוריינות והזהות הסביבתית של תלמידים בבית הספר היסודי | ארני מרקוס ....................................................................................... 335 עוגנים לקיימות בתנועות הנוער : ניתוח תפיסות של מנהיגי התנועות | בלה יעבץ , דפנה גולדמן , שרה פאר ....................... 357 אבולוציה של קיימות בקמפוס : חקר מקרה של שינוי ארגוני | אילנה אבישר ..................................................................................... 379 אקטיביזם סביבתי באקדמיה : הילכו שניהם יחדיו ? | נעה אבריאל - אבני .............................................................................. 405 המרכז לחינוך סביבתי " תוצרת חירייה " : העיסוק בפסולת כמודל לשינוי חינוכי תרבותי | עידית אלחסיד .............................................. 425 אחרית דבר או הקיימות בדרך לשינוי אחריתנו | נמרוד אלוני ............ 447 על הכותבים ....................................................................................... 452 מפתח מונחים ומושגים ...................................................................... 457

מכללת סמינר הקיבוצים

הקיבוץ המאוחד

מכון מופ"ת

הסתדרות המורים בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר