מבוא

עמוד:9

מבוא טלי קריצמן -אמיר הגירתם של מבקשי מקלט היא תופעה שכיחה ביותר בקנה מידה עולמי . מדינות המשמשות יעד למבקשי מקלט חשות פעמים רבות שכניסתם של אלה לתחומן מאתגרת את ריבונותן ומעמידה במבחן את כוחן ויכולתן לשלוט על גבולותיהן . החששות העיקריים הם מפני השפעה על המבנים החברתיים , הכלכליים והתרבותיים במדינה ומפני חדירה של גורמים עוינים , בייחוד לנוכח איום הטרור הגלובלי . כיוון שכך , מדינות עסוקות כל העת בניסיון לשפר את שליטתן בגבולות ולמנוע את כניסתם של מבקשי מקלט ומהגרים אחרים , אם באמצעים משפטיים ואם באמצעים פיזיים , בהם למשל בניית חומה כמו זו שנבנתה בגבולה הדרומי של ארצות הברית ; לכידת מהגרים בלב ים , כפי שעושות איטליה ואוסטרליה ; התקשרות בהסכמים להעברתם של מהגרים למדינות אחרות , כמו אמנת דבלין הנהוגה בין מדינות אירופה או ההסכם בין ארצות הברית לקנדה , שלפיהם מהגרים יועברו למדינה הראשונה שהגיעו אליה מארצם ויידרשו לבקש בה מקלט ; או באמצעות מערכת מקלט מדירה , המעניקה מקלט למתי מעט בלבד , כפי שנעשה לדוגמה ביוון . מבקשי המקלט מצדם כופים את נוכחותם ומצדיקים אותה באמצעות שימוש בטענות משפטיות ובשיח הזכויות . בישראל , על אף הגידול הניכר במספרם של מבקשי המקלט והפליטים הלא יהודים המגיעים אליה בשנים האחרונות , טרם נעשה עליהם ועל התמודדות החברה עמם מחקר מקיף . בספר זה נבקש להרחיב ולהעמיק בתיאור התופעה על שלל היבטיה - בייחוד המדיני , החברתי והערכי - מתוך ניסיון לספר את סיפורם של * ד " ר טלי קריצמן - אמיר היא מרצה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן ועמיתת פולונסקי במכון ון ליר בירושלים . אני מבקשת להודות ליונתן ברמן , לגליה צבר , לאיתמר מן , ליובל לבנת ולרונית דוניץ - קידר על הערותיהם המועילות . . 1 בפרק המבוא אשתמש במונח " מבקש מקלט " לצורך התייחסות למי שהגיע אל ישראל ובפיו טענה פוטנציאלית כי נמלט מארצו בשל פחד מרדיפה אך הרשויות טרם הכירו בו כפליט , בין שהעלה טענה זו לפני הרשויות ובין שלא . אינני מנסה לטעון במסגרת פרק זה דבר לעניין השאלה אם ראוי להכיר במבקשות ובמבקשי המקלט פליטות ופליטים . . 2 ראו מאמרם של טלי קריצמן - אמיר ותומס ספייקרבואר בקובץ זה . . 3 כך לפחות עד שנת ; 2012 משנה זו ואילך שיעורם הולך ופוחת . במועד כתיבת שורות אלו נראה כי בשנת 2013 הגיעו לישראל מבקשי מקלט מעטים בלבד . ראו בג "ץ , 7146 / 12 נג ' ט סרג ' אדם נ ' הכנסת ( טרם פורסם , ניתן ביום , ( 16 . 9 . 2013 בפסקה 5 לפסק דינה של השופטת ארבל .

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר