חילון וחילוניות עיונים בין–תחומיים

עמוד:4

Secularization and Secularism : Interdisciplinary Perspectives Editor Yochi Fischer עורכת ראשית : טל כוכבי אחראית תחום העריכה : רונית טפיירו עורכים מדעיים : עדו ליטמנוביץ , אסף שטול טראורינג עורכת לשון : הדס אחיטוב מפיקה אחראית : יונה רצון מסת " ב ISBN 978 - 965 - 02 - 0777 - 9 © תשע " ו , הוצאת מכון ון ליר / הוצאת הקיבוץ המאוחד / © 2015 , by Van Leer Institute Press Hakibbutz Hameuchad Publishing House דפוס " חדקל " בע " מ , תל אביב

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר