ויקרא ספר הפולחן והמוסר

עמוד:ד

Jacob Milgrom LEVITICUS A bOOK Of RITUAL AND ETHICS עורך מדעי : שמואל אחיטוב עריכת הלשון : ישראל חזני התקנה : איילת ברטל הפקה : גאולה כהן הספר יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט — מינהל התרבות מסת " ב ISbN 978 - 965 - 536 - 154 - 4 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ● ירושלים תשע "ד סדר ועימוד : יהודית שטרנברג לוחות והדפסה : אופסט שלמה נתן בע “ מ , ירושלים Copyright by the bialik Institute , Jerusalem 2014 www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר