מבוא

עמוד:8

מבוא הביוגרפיה ההיסטורית בעידן הציוני הביוגרפיה ההיסטורית נשענת על דיסציפלינה המחייבת כל מחקר היסטורי רציני . היא חייבת להסתמך על מקורות ראשוניים , על תיעוד מקורי ועל הספרות המדעית . אולם לעומת ההיסטוריה הפוליטית , החברתית והתרבותית העוסקת על פי רוב בתהליכים ובהתרחשויות על פני מרחב של מקום וזמן , מתמקדת הביוגרפיה בדמויות שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה . בדורות האחרונים נהגו הביוגרפים לתאר את האישיות הפועלת בהיסטוריה בהקשר לרוח הזמן ( , ( Zeitgeist בעוד שבימינו , מייחסים חשיבות רבה יותר למעשיה ולמחדליה על רקע התהליכים האובייקטיביים בהתפתחות החברה והמדינה . העידן הציוני ראשיתו בהופעתו המטאורית של הרצל והמשכו בבניין היישוב ובהקמת המדינה . הרצל וממשיכי דרכו חלמו על שילובה של המדינה היהודית שתקום בעתיד , בקרב אומות העולם המודרניות , בעלות הנטייה הליברלית והחופשית . הרצל ראה בדמיונו את דמותה של חברה יהודית מתקדמת השואפת לרווחה סוציאלית של כל תושביה , החיה עם האוכלוסייה הערבית תוך שותפות והרמוניה . במשך הדורות שעברו מאז , הושפעה התנועה הציונית מזרמים שונים בתרבות העולמית , ובמיוחד מהשקפות העולם ומהאידאולוגיות שרווחו בקרב המדינות שבהן היו ריכוזים גדולים של יהודים . וכך , כפי שהציונות הושפעה מאידאות אוניברסליות בעבר , כך היא מושפעת מהן גם כיום . בימי הגיאות של הסוציאליזם האירופי לאגפיו פרחה הציונות הסוציאליסטית הן בארץ – ישראל והן בארצות הגולה . לאחר מלחמת העולם השנייה התחזקה הזיקה לארצות – הברית ועמה השאיפה לדַמות את המפה החברתית והפוליטית לתמורות בחברה ובפוליטיקה האמריקאיות . לצד האידאולוגיה האמריקאית , החד – ממדית והפשטנית במקצת , רווחה באירופה המערבית , בתחום התרבות , החברה והפוליטיקה , אופנה אינטלקטואלית שנתכנתה בשם היומרני הפוסט – מודרניזם - שייחודה הפניית עורף לתרבות מודרנית –מתקדמת

יד יערי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר