"אנרכיזם" יהודי דתי

עמוד:ב

JEWISH RELIGIOUS ANARCHISM (? DOES THE JEWISH RELIGION SANCTIFY STATE RULE ) , Chapters in the History of an Idea , from Biblical and Rabbinic Times Through Abravanel and up to the Modern Era ( see a precis at the back ) by Amnon Shapira Ariel University amnons @ ariel . ac . il עריכה לשונית : אברהם שלוין הגהה : שרית קרקובר דפוס פרינטיב , ירושלים © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת אריאל תשע״ה עיצוב כריכה : אוניברסיטת אריאל עיצוב ועימוד : סטודיו אורגד מסת״ב : -978 965 - 7632 - 02 - 4

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר