ארבע-מאות המלקות וסרטים אחרים

עמוד:4

Yaron Zelekha The Four - Hundrad Blows and Other Movies עורך הספר : דן שביט אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכאני ( לרבות צילום והקלטה ) , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. Tel Aviv Printed in Israel 2015 כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאת הקיבוץ המאוחד נדפס בישראל דפוס " חדקל " בע " מ , תשע "ה אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . li

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר