מבוא

עמוד:10

דורשני כמתודה בפני עצמה . לא כפרשנות בלבד ולא כתורת סוד גרידא . אודה שענייני בהגותם של חכמי אשכנז איננו רק ניסיון לגאול אותה מן הנשייה , אלא אף אהדתי הגות זו . כפי שכתב הרב יוסף דוב סולובייצ ' יק , הפילוסופיה היהודית הספרדית של ימי הביניים לוקה בפגמים מהותיים דווקא משום שהיא ממשיכה את מסורת האסכולה של יוון יותר מאשר את חכמת ישראל , והוא מונה בין הספרים הכרוכים בפגם זה את הכוזרי ואת המורה נבוכים . הגותם של חכמי אשכנז נקייה מפגמים אלה במידה רבה דווקא משום שזיקתה למסורת הפילוסופית המערבית כה רופפת . יש בה , בהגות האשכנזית , יסוד של ראשוניות המקנה תחושה רבה יותר של אותנטיות . ענייני העיקרי הוא בהגותם של חסידי אשכנז , ובעיקר הידועים שבהם , מי שמכונים היום " חוג משפחת קלונימוס " - רבי שמואל החסיד ובנו רבי יהודה החסיד , ותלמידיהם רבי אלעזר ב " ר יהודה מוורמס ורבי אברהם ב " ר עזריאל . חכמים אלה ידועים בעיקר על פי כתביהם . קורות חייהם ידועים הרבה פחות . רבי שמואל ב " ר קלונימוס המכונה אף החסיד הקדוש והנביא , היה מן המשפחות הנכבדות והמיוחסות באשכנז , התגורר כפי הנראה בשפיירא . אין אנו יודעים את שנות לידתו ופטירתו . לדעת אברהם עפשטיין הוא נולד סמוך לשנת , 5111 חי ופעל במהלך המאה הי " ב , והמשיך את שושלת החכמים לבית קלונימוס . על בנו רבי יהודה החסיד , אנו יודעים שנולד ופעל שנים רבות בשפיירא ובמועד מסוים עבר לעיר רגנסבורג . הוא נפטר בשנת 1217 על פי עדות בנו , ר' משה זלוטמן ותלמידו רבי אלעזר מוורמס . R . Joseph Dov Soloveitchik , The Halachik Mind , An Essay on . 3 , Jewish Tradition and Modern Thought , Seth Press , New York . 1986 , p . 210 . 4 אברהם עפשטיין , כתבי ר ' אברהם עפשטיין , נקבצו יחד והובאו לבית הדפוס על ידי א " מ הברמן , כרך א ( ירושלים : מוסד הרב קוק , תש " י ) , עמ ' רמז - רמח . . 5 על נסיבות עקירתו את שפיירא ראה ישראל תא שמע , " לתולדות היהודים בפולין במאות הי " ב - הי " ג " , ציון נג ( תשמ " ח ) , עמ ' . 369 - 347 . 6 רבי יהודה ב " ר שמואל החסיד , פירושי התורה לר ' יהודה החסיד : "בשנת תתקע " ז היתה פרשת זכור בפ ' ואתה תצוה וחלה אבי חוליו שמת בו " , ובמקום אחר באותו ספר כתב כי : " באותו מוצאי שבת שנת תתקע " ז לפרט , ג ' לאדר כתב אבי מן תלים ... וסימן : בליל " ה לפרט הלך לבית עולמו " . וכתבי ר ' אלעזר מוורמס בכתב יד פריז : 277 " כך קבלנו מרבנו יהודה חסיד ז "ל אבי החכמה באותה שנה שנפטר בה שנת תתקע " ז לפרט " . כן ראה יוסף דן ,

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר