בילטמור תכנית מדינית

עמוד:ד

עריכת לשון : רוית דלויה הגהות : הדר פרי עיצוב עטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד ממוחשב : ספי עיצוב גרפי , באר שבע ריכוז עריכה והבאה לדפוס : סמדר רוטמן אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט או להחסין במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב -978 965 - 510 - 082 - 2 © 2012 כל הזכויות שמורות , תשע "ג למכון בן – גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן – גוריון בנגב נדפס בארט פלוס , ירושלים

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר